Thursday, March 18, 2010

Bibliografi

Abdullah Tahir. 1978. Hujan Di Daerah Seeta. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributions.

Abdullah Tahir. 1978. "Pertemuan". Dewan Sastera September: 13-15.

Abdullah Tahir. 1981. Di Tengah Perempuan. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmu Raya Sdn. Bhd.

Abdullah Tahir. 1984. Uri. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmu Raya Sdn. Bhd.

Abdullah Tahir. 1988. Angin Dari Gunung. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Tahir. 1988. Orang Kampus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Tahir. 1989. Isyarat. Kuala Lumpur: Kumpulan Delima Jabatan Penulisan, Universiti Malaya.

Abdullah Tahir. 1990. "Kamus Ringkas Kata-kata Yang Salah Ditafsirkan". Dewan Sastera Ogos: 19-22.

Abdullah Tahir. 1991. Cerpen-Cerpen Nusantara Mutakhir: Suratman Markasan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Abdullah Tahir. 1995. "Batas". Dewan Sastera Disember: 13-17.

Abdullah Tahir. 1995. "Genius". Dewan Sastera Julai: 13-15.

Abdullah Tahir. 1997. Sang Tahanan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Abdullah Tahir. 2005. Di Perhentian Pertama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Ahmad Kamal Abdullah. 1993. Proses Kretif Pengarang Melayu Jambak 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Sayembara ii Cerpen Hadiah Esso-Gapena.1987. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Zalila Sharif. 2003. Feminisme dalam Kesusasteraan Malaysia dan Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

No comments:

Post a Comment