Thursday, March 18, 2010

Sekapur Sireh Seulas Pinang


Alhamdulillah bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNYA dapat juga kami menyiapkan tugasan blog dalam tempoh yang diberikan. Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr Mawar Shafie kerana sentiasa memberi penerangan dan maklumat dari semasa ke semasa bagi melengkapkan blog tokoh yang dikaji. Tanpa bantuan beliau sudah pasti sukar bagi kami untuk menyiapkan tugasan ini. Ucapan terima kasih ini juga saya tujukan kepada Pegawai Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka kerana membenarkan kami mendapatkan rujukan dan maklumat yang berkaitan dengan tugasan kami. Tidak lupa juga ucapan terima kasih ditujukan kepada rakan-rakan sekumpulan yang sanggup bertungkus lumus bagi menyempurnakan tanggungjawab dan tugasan untuk menyiapkan blog ini.

Blog ini merupakan sebahagian daripada penilaian untuk kursus SKMM 1043 iaitu Cerpen Melayu yang dikelolakan oleh Dr Mawar Shafie di bawah Program Persuratan Melayu, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tugasan ini melibatkan pelajar tahun satu semester kedua bagi sesi 2009/2010 kursus Cerpen Melayu. Setiap kumpulan terdiri daripada 3 atau 4 orang ahli akan diberikan satu tokoh sastera untuk dikaji. Pengkajian tentang tokoh ini terdiri dari pelbagai aspek iaitu latar belakang tokoh, anugerah dan pengiktirafan serta karya dan sumbangannya dalam bidang penulisan khususnya bidang cerpen. Kami diberi tugasan untuk mengkaji tokoh cerpenis allahyarham Abdullah Tahir yang telah banyak memberikan sumbangan yang bermakna dalam hayat dan kehidupan kesusasteraan, bangsa terutama dalam genre cerpen. Diharapkan dengan terciptanya blog ini orang ramai dapat mengetahui tentang latar belakang diri beliau dan karya-karya yang dihasilkan oleh allahyarham serta sumbangannya yang begitu besar dalam bidang penulisan.

No comments:

Post a Comment